พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษาสำ

Read more

เชิญชวนนักเรียนราชวินิตมัธยม เข้าร่วมงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “พลังงานทดแทน (Renewable Energy)” วันที่ 19 สิงหาคม 2565

คลิกเพื่อสมัครเข้าร่

Read more

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมคลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ดิจิทัล เรื่อง แนวคิดด้านการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญชวนนักเรียน เข

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประมวลภาพ กิจกรรมศึก

Read more

ประมวลภาพ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัด สพม.กท1เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องพระอัศวราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ การประเมิน

Read more