ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม​ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน และแนวทางการติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ม.3 และ ม.6

Read more

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนราชวิน

Read more

ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยโรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิก -19 จึงขอเลื่อนการจัดค่ายปรับพฤติกรรม ในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563

ประกาศ โรงเรียนราชวิ

Read more

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ปฏิบัติการสอนห้องเรียน (เจ้าของภาษา) Intensive English Programe จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครครูอั

Read more