รูปภาพงานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสานสายใย สพม.๑ มุทิตาจิตสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สพม.๑ จัดงานร้อยความ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมครูไทยเรียนภาษากับเจ้าของภาษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more