ทัศนะศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต สะแกราช วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

รูปภาพชุดที่ 1 คลิกเ

Read more

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ครู สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม มูลนิธิราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ

Read more

ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ

Read more

ประมวลวิดีโอกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์&รีสอร์ท จ.สระบุรี ระหว่าง วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประมวลวิดีโอ กิจกรรม

Read more