การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับรายวิชาและการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างการเรียนรู้และชีวิตในศตวรรษที่ 21 วันที่ 5 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ

Read more

วงดนตรีไทย ราชวินิต มัธยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ การประกวด วงมโหรี รายการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ประจำปีพุทธศักราช 2558

วงดนตรีไทย ราชวินิต

Read more