การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับรายวิชาและการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างการเรียนรู้และชีวิตในศตวรรษที่ 21 วันที่ 5 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ

Read more