ภาพกิจกรรมการนำนักเรียนให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมการนำนักเร

Read more

ทัศนะศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต สะแกราช วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

รูปภาพชุดที่ 1 คลิกเ

Read more

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ครู สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม มูลนิธิราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ

Read more