ภาพการมอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู และการแสดงกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สาขาฝรั่งเศส) เนื่องในวันชาติฝรั่งเศส

ภาพการมอบเกียรติบัตร

Read more