ประมวลภาพ พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนราชวินิต มัธยมจัดให้มีพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ประมวลภาพ พิธีประดับ

Read more

ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66

ประมวลภาพ พิธีมอบเกี

Read more

ประมวลภาพ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัด สพม.กท1เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องพระอัศวราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ การประเมิน

Read more

ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ประมวลภาพ การประชุมผ

Read more

ประมวลภาพ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 สำหรับนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดย โรงพยาบาลมิชชั่น

ประมวลภาพ การฉีดวัคซ

Read more

ประมวลภาพ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ประมวลภาพ พิธีถวายพร

Read more

ประมวลภาพ การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชวินิตมัธยม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิ

Read more